POZNAJ NAS - Hunt foR - Doradztwo personalne

CookiesAccept

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem
Polityka Prywatności

Z uwagi na politykę prywatności danych oraz przetwarzanie wszystkich danych osobowych dostarczonych za pośrednictwem strony HuntfoR.pl, osoby korzystające z tej strony są proszone o uważne przeczytanie poniższej treści. W przypadku nie wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w sposób przedstawiony poniżej, prosimy nie dostarczać dokumentów zawierających takie dane.

Zapewniamy, że wszelkie dostarczone do nas dane są przetwarzane uczciwie, kompetentnie, zgodnie z prawem i z myślą o kandydacie. Obowiązek poszanowania danych osobowych traktujemy bardzo poważnie.

1. Informacje ogólne
Dokument Polityka Prywatności określa zasady, zakres, a także sposób gromadzenia, przetwarzania, przechowywania i wykorzystywania informacji dostarczonych przez użytkowników strony (zwanych dalej: „Użytkownikami Strony” bądź pojedynczo „Użytkownikiem”).

Dane Użytkowników Strony są przetwarzane przez przedsiębiorcę Małgorzatę Kalinowską prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą HuntfoR z siedzibą w Warszawie przy ul. Krochmalnej 2 lok. 812, NIP: 5842655170, REGON 360295226.

Przedsiębiorca działa na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U z 2002 r., Nr 133, poz. 833).

Niniejsza Polityka Prywatności jest dokumentem informacyjnym i nie zastępuje Polityki Bezpieczeństwa prowadzonej przez Małgorzatę Kalinowską prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą HuntfoR, pełniącą rolę administratora danych osobowych w rozumieniu art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Z 2002 r., Nr 133, poz. 833).

2.Baza kandydatów

Rejestracja w bazie kandydatów jest dobrowolna. Dokonując rejestracji w bazie kandydatów Użytkownicy Strony zostaną poproszeni o przesłanie CV, które winno zawierać następujące dane:
•   dane osobowe (imię i nazwisko, data urodzenia, dane kontaktowe: numer telefonu, adres e-mail),
•   dane dotyczące wykształcenia oraz przebiegu zatrudnienia,
•   dane dotyczące posiadanych uprawnień, kursów, znajomości języków obcych i in.
Kandydat rejestrując się w bazie danych wyraża zgodę na:
•   przetwarzanie danych osobowych do celów przeprowadzenia rekrutacji,
•   przekazanie danych potencjalnym pracodawcom (po wcześniejszym kontakcie telefonicznym).

W przypadku, gdy nie występuje zapotrzebowanie na uzyskanie od kandydatów bardzo „osobistych informacji” (takich jak: stan zdrowia/inwalidztwo, rasa/pochodzenie, przynależność do związków zawodowych, popełnienie przestępstwa, stan cywilny), a kandydat sam zdecyduje o ich dostarczeniu, daje tym samym wyraźne przyzwolenie na przetwarzanie takich danych zgodnie z Polityką Prywatności i zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 833).

Dane osobowe zostaną wyjawione w dobrej wierze w sytuacji, gdy prawo wymaga ujawnienia danych w związku z wykryciem przestępstwa, windykacją podatków lub należności, z uwagi na konieczność przestrzegania prawa mającego zastosowanie w danej sytuacji, w odniesieniu do nakazu sądu lub kompetentnej jurysdykcji lub w powiązaniu z procedurami prawnymi.

Prawo zobowiązuje do przechowywania danych osobowych tak długo, jak jest to konieczne ze względów związanych z przestrzeganiem zobowiązań ustawowych i kontraktowych przedsiębiorcy.

Wszelkie stosowne wysiłki zostaną podjęte w celu upewnienia się, że dane są zachowane i aktualne. Niezależnie od tego, kandydat ma obowiązek informowania o wszelkich zmianach dotyczących danych osobowych, aby stosownie do tych zmian mogła nastąpić aktualizacja danych. Aby uzyskać informację na temat stanu przechowywanych przez nas danych osobowych lub w celu przekazania, zmodyfikowania lub usunięcia swoich danych osobowych z bazy danych prosimy o kontakt pod adresem mailowym: office@huntfor.pl.

Po zarejestrowaniu w bazie kandydatów Użytkownik ma prawo do:
•    dostępu do swoich danych,
•    poprawiania treści swoich danych,
•    sprzeciwu wobec przetwarzania danych do celów przeprowadzenia rekrutacji,
•    sprzeciwu wobec przekazywania danych innym podmiotom,
•    żądania zaprzestania przetwarzania danych.

Wszelkie zmiany dotyczące Polityki Prywatności będą umieszczane na stronie, aby użytkownicy mieli zawsze świadomość tego, jakie informacje są przechowywane, w jaki sposób mogą być użyte oraz czy i w jakich okolicznościach mogą zostać ujawnione. Jeżeli kiedykolwiek zostanie podjęta decyzja o wykorzystaniu lub ujawnieniu danych osobowych w sposób inny, niż ten określony poprzez Politykę Prywatności, kandydat zostanie o tym poinformowany drogą mailową, tym samym będzie mógł zdecydować, czy wyraża zgodę na wykorzystanie informacji o nim w nowy sposób.

Jeżeli przesłali Państwo swoją aplikację w związku z prowadzonymi projektami rekrutacyjnymi, dane zawarte w dobrowolnym zgłoszeniu Użytkownika zostaną umieszczone w bazie danych kandydatów, której administratorem jest Małgorzata Kalinowska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą HuntfoR z siedzibą w Warszawie, ul. Krochmalna 2 lok. 812. Dane te mogą zostać udostępnione wyłącznie potencjalnym pracodawcom i naszym Klientom poszukującym kandydatów na stanowiska zgodne z Pana/Pani profilem zawodowym.

W przypadku przejścia pozytywnie wstępnej selekcji dokumentów aplikacyjnych na dany projekt lub realizacji innych projektów rekrutacyjnych zgodnych z Pani/Pana profilem zawodowym będziemy w kontakcie.
Dane znajdujące się w bazie kandydatów są przechowywane na zabezpieczonych serwerach przedsiębiorcy oraz chronione przed nieupoważnionym dostępem osób postronnych. Dostęp do danych kandydatów posiadają wyłącznie osoby upoważnione przez administratora danych, zobowiązane do zachowania tajemnicy i przeszkolone w zakresie zasad postępowania z danymi osobowymi. 

Więcej informacji na temat polityki prywatności przedsiębiorcy mogą Państwo uzyskać pisząc na adres emailowy: office@huntfor.pl
przesyłając zapytanie pocztą:  
Małgorzata Kalinowska
ul. Krochmalna 2 lok. 812
00-864 Warszawa
lub kontaktując się telefonicznie: 22 302 35 08

3. Cookies
 Strona HuntfoR.pl korzysta z plików cookies.

Pliki cookies (tzw. "ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Pliki tego rodzaju zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Strony pliki cookies oraz uzyskującym do niech dostęp jest Małgorzata Kalinowska - przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą pod firmą HuntfoR z siedzibą w Warszawie przy ul. Krochmalnej 2 lok. 812.

Pliki cookies są wykorzystywane w celach statystycznych, do utrzymania sesji Użytkownika Strony (po zalogowaniu), do określenia profilu użytkownika w celu wyświetlenia mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google.

W ramach Strony używane są następujące rodzaje plików cookies:
- pliki cookies niezbędne, tj. pliki, które umożliwiają korzystanie z usług dostępnych w ramach Strony,
- pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa,
- pliki cookies umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu,
- pliki cookies, umożliwiające "zapamiętanie" wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizacji interfejsu Użytkownika.

Możliwe jest odrzucenie plików cookies, jeżeli pozwala na to przeglądarka Użytkownika, co może mieć wpływ na korzystanie ze strony i możliwość uzyskania dostępu do pewnych jej elementów.

Pliki cookies mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieci Google, do wyświetlania reklam dopasowanych do sposobu, w jaki Użytkownik korzysta z Serwisu.

W zakresie informacji o preferencjach Użytkownika gromadzonych przez sieci reklamowe Google Użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/.

Jesteśmy wykwalifikowanym, zgranym oraz szanującym się zespołem Konsultantów HR, dla których praca to pasja tworzenia najwyższej jakości rozwiązań. Dotychczasowe doświadczenie zdobywaliśmy, współpracując z polskimi jak i międzynarodowymi firmami w zakresie rekrutacji pracowników na stanowiska średniego oraz wyższego szczebla. Projekty rekrutacyjne realizujemy między innymi w takich obszarach jak: LEGAL, PHARMA, FMCG, REAL ESTATE, LOGISTYKA.

 

Naszą misją jest wsparcie partnerów biznesowych w zakresie pozyskiwania najlepszych specjalistów. Chcemy pomagać naszym Klientom w procesie tworzenia profesjonalnych oraz skutecznych zespołów, mających bezpośredni wpływ na sukces organizacji. Niezwykle cenne jest dla nas budowanie długofalowych relacji zarówno z Klientami jak i Kandydatami.

Prowadzone przez nas projekty charakteryzuje w równej mierze profesjonalizm, zaangażowanie, wytrwałość oraz ambicja... Wiemy, że to właśnie Ludzie są kluczem do sukcesu Państwa firmy. 

Każdy z przeprowadzonych projektów wzbogaca nas o nowe, cenne doświadczenie -

                                                                                                              Dziękujemy Państwu za to.                

 

Dlaczego my?

H – Head Hunting

      U – Uczciwość

          N – Nowatorskie rozwiązania

               T – Terminowość

                    F – Fachowość

                         O – Orientacja na potrzeby Klienta

                              R – Rzetelność